[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Yan: ftp.tr.debian.org sorunlu mu?Bende güncelleme yapamıyorum aşağidaki hatayı alıyorum

root@Asus:/home/reveler# aptitude update

Hit http://ftp.tr.debian.org wheezy InRelease
Alınıyor: 1 http://security.debian.org wheezy/updates InRelease [87,8 kB]
Ign http://dl.google.com stable InRelease                                       
2% [InRelease gpgv 207 kB] [1 InRelease 1.772 B/87,8 kB 2%]E: Release file for http://ftp.tr.debian.org/debian/dists/wheezy/InRelease is expired (invalid since 2d 2h 46min 8s). Updates for this repository will not be applied.


Debian TR yansıları hep sorunlu oldu benim kişisel kullanımlarımda. Genelde ftp.de veya ftp2.de yansılarını kullanırım.
8 Eki 2012 13:26 tarihinde "Selim T. Erdogan" <selim@alumni.cs.utexas.edu> yazdı:
sid kullanıyorum.  Geçen hafta içinde birkaç gün üstüste güncelleme
olmadığını farkedince ftp.tr yerine ftp.us kullanarak güncelledim.
Dünden beri de şu hatayı alıyorum:

# dselect
Get:1 http://ftp.tr.debian.org sid InRelease [258 kB]
Get:2 http://ftp.tr.debian.org experimental InRelease [162 kB]
E: Release file for http://ftp.tr.debian.org/debian/dists/sid/InRelease
is expired (invalid since 2d 1h 52min 27s). Updates for this repository
will not be applied.

ftp.us sorun olmadan çalışıyor ama ftp.tr yansısında bir sorun var.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: 20121008101603.GA13244@cs.utexas.edu">http://lists.debian.org/20121008101603.GA13244@cs.utexas.edu
Reply to: