[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: openssh bağlantı sorunu* Zeki ÇATAV [2011-12-14 17:41:53+0200]
> Openssh ile bir süredir sorun yaşıyorum. Evden iş yerimdeki sunucuma
> openssh ile port 22 üzerinden rahatlıkla bağlanıyordum. Normalde
> sorunsuz bağlandığım iş yerindeki sunucuma bağlanmak istediğimde artık
> aşağıdaki çıktının sonuna gelip takılıp kalıyor.
> 
> OpenSSH_5.9p1 Debian-2, OpenSSL 1.0.0e 6 Sep 2011
> debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
> debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: Applying options for *
> debug1: Connecting to xxx.xxx.xxx.tr [xxx.xxx.xxx.xxx] port 22.
> debug1: Connection established.
> debug1: identity file /home/****/.ssh/id_rsa type -1
> debug1: identity file /home/****/.ssh/id_rsa-cert type -1
> debug1: identity file /home/****/.ssh/id_dsa type -1
> debug1: identity file /home/****/.ssh/id_dsa-cert type -1
> debug1: identity file /home/****/.ssh/id_ecdsa type -1
> debug1: identity file /home/****/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
> debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version
> OpenSSH_5.3p1 Debian-3ubuntu7
> debug1: match: OpenSSH_5.3p1 Debian-3ubuntu7 pat OpenSSH*
> debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
> debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_5.9p1 Debian-2
> debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
> debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
> debug1: kex: server->client aes128-ctr hmac-md5 none
> debug1: kex: client->server aes128-ctr hmac-md5 none
> debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST(1024<1024<8192) sent
> debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP
> 
> Filezilla ile bağlantıda sorun yok, http port bağlantısında sorun yok.
> Android telefonumdan ssh ve vnc ile bağlanmakta sorun yok. Android ile
> port 22 üzerinden bağlanıyorum.
> Ancak evden PC ile bağlanmam yukarıdaki sorun nedeniyle mümkün olmuyor.
> Biraz google araması ile makul bir öneri ve çözüm bulamadım. Aynı
> yakınmalar değişik zamanlarda hep aktarılmış ama çözüm yok.
> Önerisi olan veya çözümü bilen var mı?

Sunucu tarafında durum nedir, bağlantı kurulmaya çalışılırken buna bir 
bakabilir miyiz?  Sunucu tarafında şunu çalıştırıp öyle deneyelim:

	tailf /var/log/auth.log

-- 
roktas


Reply to: