[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: iptables - C++Verdiğiniz yanıtlar için hepinize çok teşekkür ediyorum..2009/12/21 Murat Koç <muratkoc@kivi.com.tr>:
>
>
>> Merhaba arkadaşlar..
>>
>
> Merhaba,
>
>> C ile yazdığım bir uygulamanın içinden iptables'a nasıl ulaşıp
>> değişiklikler yapabilirim.. system("...") dışında bir çözüm önerisi
>> olan var mı?
>>
>> Selamlar.. Uğur..
>>
>
>
> http://code.google.com/p/netfilter-api/
>
> C++/Qt API for reading/changing Linux firewall - netfilter/iptables
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>


Reply to: