[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Profptd Sorunu* Cafer Şimşek [2009-04-06 20:24:57+0300]
> "Adil ALPMAN" <adil@alpman.net> writes:
> > Dediginiz eklemeyi yaptim ve dosyanin ilk kisimlari su an asagidaki sekilde;
> >
> > #!/bin/sh
> >
> > ### BEGIN INIT INFO
[...]
> > ### END INIT INFO
> >
> > # Start the proftpd FTP daemon.
> >
> > LANG=en_US.UTF-8
> >
> > PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
> > DAEMON=/usr/sbin/proftpd
> > NAME=proftpd
> >
> > # Defaults
> > RUN="no"
> > OPTIONS=""
> >
> > Ancak bu kez de /etc/init.d/proftpd restart komutunu verdigimde;
> >
> > adil-desktop:/home/adilalpman# /etc/init.d/proftpd restart
> > Stopping ftp server: proftpd.
> > Starting ftp server: proftpd - unable to set LC_ALL: No such file or
> > directory
> > - Fatal: unable to load module 'mod_lang.c': Operation not permitted
> > failed!
> > adil-desktop:/home/adilalpman#
> >
> > Mesajini almaktayim... :(
> >
> >
> dpkg-reconfigure locales
> 
> komuduyla en_US.UTF-8 yerelini seçip tamam / tamam diyerek ilerleyin
> 
> en_US.UTF-8 yerelinin oluşturulduğunu göreceksiniz. sonrasında tekrar
> deneyin sorununuz büyük ihtimalle düzelecektir.

Bu tür Türkçe yerel kaynaklı sorunlar için uyguladığımız "kanonik" çözüm
"LC_ALL=C" yapmak; LANG'ı kullanmak ve/veya yerel değerini en_US.* yapmak
değil. POSIX yereline karşı düşen "ISO C" bir anlamda "anti-yerel" oluyor
ve (sizin önerdiğiniz "en_US.UTF-8"de olduğu gibi) herhangi bir yerel
kurulumu gerektirmiyor.

Yeri gelmişken bir kaç nokta daha... LC_ALL=C ayarını tüm bir kabukta
etkin kılmanız veya tüm alt kabuklara "export" etmeniz gerekmiyor, bunu
önermiyorum da ayrıca. Yan etkileri sınırlı düzeyde tutmak için sadece
sorunlu programın LC_ALL=C altında "fork/exec" edilmesini sağlayın.
Aşağıdaki gibi:

    LC_ALL=C ./yerel-özürlü-bir-program
    LC_ALL=C exec gnome

LC_ALL (LANG da dahil) diğer bütün yerel değişkenler üzerinde otoritesi
olan birincil değişkendir. Daha ayrıntılı bilgi için:

    http://opengroup.org/onlinepubs/007908799/xbd/envvar.html

-- 
roktas


Reply to: