[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: openssl* Levent YILDIRIM [2008-05-15 00:53:10+0400]
> openssl paketinde yeni bir açık buldular. Bu yüzden ssh yada openvpn gibi libssl kütüphanesini kullananlar acil olarak sunularını güncellesinler.
> 
> Security paketlerine source.list dosyasına  aşağıdaki satırı ekleyerek ulaşabilirsiniz :
> 
> deb ftp://ftp.tr.debian.org/debian-security/ stable/updates main 
> 
> yada
> 
> deb http://security.debian.org/ sarge/updates main

Tüm zamanların en berbat güvenlik açıklarından birisi bu. :-(  Herkesin bu
güvenlik güncellemesini yapması **lazım**.  Özellikle SSH ortak anahtarları
çok önemli.  Güncel ssh paketinde yeni bir araç var:  ssh-vulnkey.  Bununla
mevcut anahtarlarınızın durumuna bakın ve gerekiyorsa (ki çoğunlukla öyle
olacaktır) bu anahtarları ssh-keygen ile tekrar üretin.

-- 
roktas


Reply to: