[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

mysql-admin sql errorSelamlar
Stable depodan mysql-admin kurdum.
Backup yapmak istedig(imde
Error during Backup SQL error
hatas? veriyor.
mysql-query-brovser ile serverimi
kullanabilmekteyim.
Yukar?daki hatan?n nereden kaynakland?g(?
hakk?nda tecrübesi olan biri varsa yard?m?n?
rica ediyorum.
Dr.Ahmet Kutlay.


Reply to: