[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Yanıt: Re: intel xeon 64 bit işlemci için hangi sürümü indirmeli




Wikipedia der ki:

Intel's (non-x86) IA-64 processors are called Itanium, not Xeon.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Xeon)

Bu durumda da AMD64 kullanmak gerekiyor sanırım.


2008/4/15, Erçin EKER <ercineker@gmail.com>:
Itanium işlemcileri IA64 mimarisinde geri kalan 64bit intel işlemcileri
amd64 destekli oluyor. intel üretimi ve 64bit olması işlemciyi IA64
yapmıyor.



On Mon, 2008-04-14 at 19:00 +0300, Engin YILMAZ wrote:
>
> Pardon ben konuya vakif degilim ama nasil oluyo da
> Intel Arthitecture (IA) 64 makineye AMD yukleniyor


--
Erçin EKER
UIN:82166138
jabber:ercineker@jabber.org


  .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerprint: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91



--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org



Reply to: