[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Yanıt: debian server cozuldu> 1.Sorum server'a ikinci ve ya birden fazla siteleri
> nasil ekleyebilirim?
< Her bir site için
/etc/apache/sites-available/default <dosyasına
aşağıdaki girisi yapın.

<VirtualHost *>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    ServerName www.falcoornek.com
    DocumentRoot /home/falco/www/falcosite/
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews
+SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/apache2/error.log

    # Possible values include: debug, info,
notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
    ServerSignature On

  Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
  <Directory "/usr/share/doc/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
  </Directory>
</VirtualHost>


> 2.yeni alinan bir domaini (com,org v.s.) serverdaki
> bir siteye nasil eklerim?
>buarada sistemde serverda dns server kurulu degil.Bu
>gerekli sanirim eger bunun hakkinda da yardimci
>olursaniz sevinirim.

www.zoneedit.com sitesinden bir hesap acin. 5 tane
alan adina kadar ucretsiz. Sonra eklediginiz her bir
siteyi kendi /etc/hosts dosyaniza ekleyin. Ancak
iceriden calistigini gorseniz de mutlaka bir proxy
site ile disaridan test edin veya birilerine test
ettirin.Saygılar, Engin YILMAZ
    
___________________________________________________________________
Yahoo! kullaniyor musunuz? http://tr.mail.yahoo.com
Istenmeyen postadan biktiniz mi? Istenmeyen postadan en iyi korunma 
Yahoo! Posta'da


Reply to: