[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: realtek 8111lspci -vv çıktısını iletebilir misiniz?

2008/3/18 Atif CEYLAN <atifceylan@gmail.com>:
merhaba arkadaşlar,
debian etch (kernel 2.6.18) kurduğum bir bilgisayar üzerinde realtek
8111 model ethernet kartı var. çekirdek otomatik tanımasına rağmen
hiçbir paket alışverişi görünmüyor. aynı bilgisayarda windos var
sorunsuz çalışıyor. linuxa geçtiğimizde kartın ışığı bile yanmıyo :(
sanırım çekirdeğin bu kartla bi alıp veremediği var :) sorun nerede acaba?

kolay gelsin
Atıf CEYLAN


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
--
Enver
Reply to: