[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: TCP/UDP bağlantısını sonlandırmak (C kodu)> Elimde sadece bağlanan makinenin IP'si ve bağlandığı port var. Bu
> bilgilerle daha basit bir şekilde bağlantıyı sonlandırmanın yolu yok
> mu?

asagidaki program isinize yarayabilir:
  
  http://www.monkey.org/~dugsong/dsniff/
  http://downloads.openwrt.org/people/nico/man/man8/tcpkill.8.html

Attachment: pgpsTbyJeoNCx.pgp
Description: PGP signature


Reply to: