[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Etch üzerinde MW5 emulasyonuMerhaba,
Etch üzerinde Mobile Windows 5 emülasyonu, yada MW5 için yazılmış yazılım 
çalıştıracak bir emulator var mı?
İyi çalışmalar.

-- 
Zeki Çatav
http://zekicatav.tyih.gov.tr

Attachment: pgpMdib4eK7tM.pgp
Description: PGP signature


Reply to: