[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ekran Cozunurlugu ?kdm nin ayar dosyası olan kdmrc'de x in başladığı, startx in verildiği satıra -dpi 96 olarak ekleyin ve kdm ye restart çekin.

Mehmet Fatih Akbulut wrote:
masaustu kde ve yoneticisi ise kdm.

On 1/30/07, *Onur Aslan* <onur@siyahport.com <mailto:onur@siyahport.com>> wrote:

    Bu kullandığın masaüstü yöneticisinin dpi ayarları ile ilgili. Hangi
    masaüstü yöneticisi kullandığını yazarsan daha iyi yardımcı
    olabiliriz.
Reply to: