[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: X başladıktan sonra komut çalıştırmaBaslangicta calistirilmasini istedigin programlari /etc/rc.local dosyasina yazarakta otomatik baslatabilirsin.Reply to: