[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: v4l: yerel ag uzerinden tv kartı calistirilabilir mihttp://www.videolan.org/vlc/features.html

VLC kullanabilirsiniz. Ben bu amaçla hiç kullanmadım, ama kullanıldığı belirtiliyor web sitesinde.

2006/9/23, Engin YILMAZ <yilmaz_engin@yahoo.com>:
merhaba, tv karti duzgun kurulu bir bilgisayar eternet
baglantisi vasitasiyla goruntuyu digerleriyle
paylasabilir mi.___________________________________________________________________
Yahoo! kullaniyor musunuz?   http://tr.mail.yahoo.com
Istenmeyen postadan biktiniz mi? Istenmeyen postadan en iyi korunma
Yahoo! Posta'da


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: