[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

wsdl uzantılı web uygulamalarını kullanmaMerhaba,
Genel sağlık sigortası kapsamında bakanlıkların geliştirdiği ağ arayüzlü
uygulamada wsdl uzantılı dosyalar bulunuyor. Bu dosyaları tarayıcı ile
aşağıdaki gibi kaynak yerine uygulama olarak görmek için Debian Etch
üzerinde ne yapmalıyım?
Java ile ilgili kurulu dosyalar e-postanın sonouda listelendi.
Teşekkürler,iyi çalışmalar.

-----------------------------------------------------------------
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions targetNamespace="http://ws.gss.emekli.gov.tr";
xmlns:impl="http://ws.gss.emekli.gov.tr";
xmlns:intf="http://ws.gss.emekli.gov.tr";
xmlns:tns2="http://model.gss.emekli.gov.tr";
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/";
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/";
xmlns:wsi="http://ws-i.org/profiles/basic/1.1/xsd";
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema";>
 <wsdl:types>
 <schema targetNamespace="http://model.gss.emekli.gov.tr";
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema";
xmlns:impl="http://ws.gss.emekli.gov.tr";
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/";
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema";>
  <import namespace="http://ws.gss.emekli.gov.tr"/>
  <complexType name="ModelIsArray">
  <sequence>
   <element name="standartKod" nillable="true"
type="tns2:InputStandartKod"/>
   <element name="muayeneBilgisi" nillable="true"
type="impl:ArrayOf_tns2_nillable_InputTeshisBilgisi"/>
   <element name="disIslemi" nillable="true"
type="impl:ArrayOf_tns2_nillable_InputDis"/>
   <element name="hastaKabul" nillable="true"
type="impl:ArrayOf_tns2_nillable_InputHastaYatisCikisTablo"/>
   <element name="digerIslemler" nillable="true"
type="impl:ArrayOf_tns2_nillable_InputDigerIslemler"/>
   <element name="malzeme" nillable="true"
type="impl:ArrayOf_tns2_nillable_InputMalzemeTablo"/>
   <element name="paketAmeliyat" nillable="true"
type="impl:ArrayOf_tns2_nillable_InputGpaketAmeliyat"/>
   <element name="radyolojikGoruntu" nillable="true"
type="impl:ArrayOf_tns2_nillable_InputRadyolojiGoruntu"/>
   <element name="tahlilSonuc" nillable="true"
type="impl:ArrayOf_tns2_nillable_InputTahlilSonuc"/>
   <element name="tesisIlac" nillable="true"
type="impl:ArrayOf_tns2_nillable_InputTesisIlac"/>
  </sequence>
  </complexType>
  <complexType name="InputStandartKod">
  <sequence>
   <element name="ayaktaYatan" nillable="true" type="xsd:string"/>
   <element name="gizlilik" nillable="true" type="xsd:string"/>
   <element name="islemTuru" nillable="true" type="xsd:string"/>
   <element name="protokolNo" type="xsd:long"/>
   <element name="sozlesmeNo" type="xsd:int"/>
   <element name="takipNo" nillable="true" type="xsd:string"/>
-------------------------------------------------------------------

.............Kurulu java platformu..........

$ dpkg -l | grep java
ii gjdoc    0.7.7-2  documentation generation framework for java
ii java-common 0.25    Base of all Java packages
ii java-gcj-compat 1.0.56-2 Java runtime environment using GIJ
ii java-package  0.27  utility for building Java(TM) 2 related Debi
ii libgnucrypto-java 2.1.0-1 full-featured cryptographic library in
Java
ii libhsqldb-java  1.8.0.2-2  Java SQL database engine
ii libjaxp1.2-java 1.2.01-1 Java XML parser and transformer APIs
(DOM, S
ii libjessie-java  1.0.1-3  free implementation of the Java Secure
Socke
ii libjline-java  0.9.5-2  Java library for handling console input
ii libservlet2.3-java 4.0-8 Servlet 2.3 and JSP 1.2 Java classes and
doc
ii libxalan2-java 2.6.0-6  XSL Transformations (XSLT) processor in
Java
ii libxerces2-java 2.6.2-4 Validating XML parser for Java with DOM leve
ii libxt-java 0.20050823-2 An implementation in Java of XSL Transformat
ii openoffice.org-java-common 2.0.3-2 OpenOffice.org office suite Java
support arc

-- 
Zeki Çatav <catav@isbank.net.tr>
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi

Attachment: signature.asc
Description: Bu dijital olarak =?UTF-8?Q?imzalanm=C4=B1=C5=9F?= ileti =?UTF-8?Q?par=C3=A7as=C4=B1d=C4=B1r?=


Reply to: