[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GRUB problemiÇrş, 2006-08-16 tarihinde 13:33 +0300 saatinde, Muhammed Ali SÜRÜCÜ
yazdı:
> Probing devices to guess BIOS drives. This may take a long time.
> /dev/hda does not have any corresponding BIOS drive. 


Sabit diskiniz SCSI olduğu için /dev/sda gibi birşey olmalı, bu arada
komut satırı ile grub'ı düzeltmek isterseniz "root (hd0,0)"dan sonra
"configfile /boot/grub/menu.lst" benzeri bir komut kullanmanız gerekiyor
sanırım (bu yolla hiç başvurmadım, emin değilim).

> 
-- 
Erçin EKER
UIN:82166138
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerprint: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: Bu dijital olarak =?UTF-8?Q?imzalanm=C4=B1=C5=9F?= ileti =?UTF-8?Q?par=C3=A7as=C4=B1d=C4=B1r?=


Reply to: