[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: c99shell ve r57Varolan sayfaları bir dizi içinde topla, sonra gelen istekle bu dizi içindeki elemanları karşılaştır, eğer bu dizi içinde gelen istek yoksa include fonksiyonunu çalıştırmazsın.


$beyazListe = array("profil","anasayfa","blabla");
if(in_array($_GET["sayfa"],$beyazListe)) {
include $_GET["sayfa"]."php";
}
else {
die('Hatali istek..');
}


On 8/15/06, debian NOVA <debian@nova.web.tr> wrote:
debian NOVA yazmış:
> selam
>
> bu c99shell ve r57 hakkında yardımcı olabilirmisiniz? sistemden nasıl
> temizlenir?
>
> herkese olay gele.
>
>
anlaşılan herkes tatile çıkmış?? spamlardan başka birşey gelmez oldu??


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: