[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sistemi turkcelestirirken Xorg Ve Xfree86 arasindaki farklar?Çrş, 2006-07-26 tarihinde 13:28 +0000 saatinde, ahmet nurlu yazdı:
> warning: /usr/lib/X11/fonts/Type1 does not exist or is not a directory

Yazıtipleri için kullanılan klasörler değişti. xorg.conf dosyasında
yazıtipleri için girilen klasörleri değiştirmeniz
gerekiyor /usr/share/fonts/X11/Type1 gibi olmalı

-- 
Erçin EKER
UIN:82166138
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerprint: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: Bu dijital olarak =?UTF-8?Q?imzalanm=C4=B1=C5=9F?= ileti =?UTF-8?Q?par=C3=A7as=C4=B1d=C4=B1r?=


Reply to: