[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian kurulumunda x-server sorunu?aptitude install {kdm,gdm,xdm,wdm}

Grafik ortamda açılış için grafik ortamda giriş yapmayı sağlayan bir
"Display Manager" kurulu olmalıdır. xdm, wdm, kdm veya gdm paketlerinden
birinin kurulu olması bunu otomatik halledecektir. Gerçi x-window-system
paketi yanılmıyorsam xdm'i de kurar fakat yine de emin olmakta fayda
var.

Thus saith Evren Banger :
> Herkese selam uzun suredir debian kurmuyordum bugun kurdum apr-get install
> x-window-system komutunu verdim sorunsuz kurulum yapti fakat reboot
> ettigimde konsolda basliyor. Direk x-server dan baslatmak icin ne yapmam
> lazim?

-- 
Sevgi Saygı GNU/Linux
########################################################################
Two wrights don't make a rong, they make an airplane.  Or bicycles.
########################################################################
Tonguç Yumruk

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: