[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian MacerasıPazartesi 12 Haziran 2006 04:58 tarihinde, Eren Mustafa KESDi şunları 
yazmıştı: 

Merhaba,

> Bu arada DAMN Linux denilen cd den boot eden bi Linux ile açtım makineyi.
> Direk DHCP den IP yi aldı, name server ları buldu, internete bağlandı.
> Hatta X arabirimi bile açıldı bu yetersiz donanımla. Web'de gezdim. PC yi
> kapat deyince de kapatıverdi. Demek sorunlar dağıtımdan kaynaklanıyor.

DSL (Damn Small Linux) Knoppix'ten köken alan bir debian tabanlı dağıtımdır.

Kurarken ağ alt yapısını tanıma ve ağı yapılandırma işlemlerini yapma izni 
ister ve izin verirseniz otomatik olarak yapar. Server olarak kurduysanız 
sanırım Sarge tercih etmiş olmalısınız.

Aşağıdaki linklerde işinize yarayacak bazı bilgiler bulabilirsiniz.
http://www.howtoforge.com/perfect_setup_debian_sarge
http://www.debian.org.tr/?q=debian-installation

İyi çalışmalar.
-- 
Zeki Çatav
http://kalpdamar.hekimi.com

Attachment: pgpeQUvlfppWu.pgp
Description: PGP signature


Reply to: