[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

apt-pinningSelamlar courier-authdaemon source install sonra authvchkpw ekleyip kurdum çalışıyor fakat 
sistemi apt-get upgrade  veya  apt-get dist-upgrade yapmak istediğimde paketi güncellemek istiyor.
Ben bu paketi korumak istiyorum güncellenmesini istemiyorum denemeler yapmama rağmen başarılı olamadım.
Debian 3.1 Sarge kullanıyorum.
 
Önerileriniz nelerdir yardımcı olurmusunuz. ?
 
 
dedicated:~# apt-show-versions |grep couri
courier-base/stable uptodate 0.47-4sarge3
courier-imap/stable uptodate 3.0.8-4sarge3
courier-authdaemon/stable upgradeable from 0.47-4 to 0.47-4sarge3
dedicated:~#

dedicated:~# cat /etc/apt/preferences
Package: courier-authdaemon
Pin: version 0.47*
Pin-Priority: 10
dedicated:~#

 
dedicated:~# apt-get update && apt-get upgrade
Hit http://security.debian.org stable/updates/main Packages
Hit http://security.debian.org stable/updates/main Release
Hit ftp://debian.uchicago.edu stable/main Packages
Hit ftp://debian.uchicago.edu stable/main Release
Hit ftp://debian.uchicago.edu stable/contrib Packages
Hit ftp://debian.uchicago.edu stable/contrib Release
Hit ftp://debian.uchicago.edu stable/non-free Packages
Hit ftp://debian.uchicago.edu stable/non-free Release
Hit ftp://debian.uchicago.edu stable/main Sources
Hit ftp://debian.uchicago.edu stable/main Release
Reading Package Lists... Done
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following packages will be upgraded:
  courier-authdaemon
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0B/57.6kB of archives.
After unpacking 135kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n]

 
 
 
Tufan DEVECİ
Sistem Destek
MCSA, MCSE  
Türkom Bilgisayar Elektronik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Atatürk Blv. 783 Sk. No:4/6 DENİZLİ - Tel: 0(258)241 2694 Faks: 0(258)262 1607

www.turkom.com.tr  
Bu elektronik postada yer alan bilgiler gönderen tarafından sadece alıcı adresinde yer alan kişi ya da kuruluşların kullanımı içindir. Eğer gönderilen adreste belirtilen kişi değilseniz lütfen göndereni uyarınız ve tüm kopyaları siliniz. Türkom kendi iletişim ağından geçen tüm elektronik postaları izleyebilir. 
This e-mail may contain confidential information which solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed.. If you were not an intended recipient, please notify the sender and delete all copies. Türkom may monitor email to and from our network.
 
 Reply to: