[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Digital Kamera' yý nasýl tanýtabilirim?> Merhaba,
> Kodak cx7430 digital fotograf makinem var. Debian Sarge 3.1, KDE 3.3.2' yi
> kullanýyorum. Kernel de 2.6.8-2-k7
> Fotograf makinemi Debian Sarge'ye nasýl tanýtabilirim?
> (Digikam programýnda makinemin ismi var. Fakat iþaretleyip tanýmasýný
> istediðimde böyle bir cihazýn olmadýðý mesajýný veriyor.
> Otomatik taný dediðimde ise yine tanýmlanamadýðý mesajýný veriyor)
>

fotoğraf makinesini ? gthumb programı ile ya da gphoto
uygulamaları ile tanıtabilirsin....... ( bu arada gtk
kütüphanesi ile yazılmış programdır gthumb - gphoto
konsol kullanımı ve internet sitesinden nasıl
tanıtılcağı falan anlatılıyor ve
belgeler.org'dada programın anlatımı var)Reply to: