[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

PCI ADSL(internal) MODEM.... NASIL?Debian sistemi þu anda bilgisayarýmda yüklü. Sorunum
þu ve sizin deneyimlerinizden faydalanmak istiyorum.
Bilgisayarýmda Windows Xp'de sorunsuz kullandýðým
Conexant yongalý PCI Adsl modemimi linux altýnda
kullanmak istiyorum. Acaba bir fikri olan varmý? Ne
yapabilirim? Google'da çok aradým en son çarem bu
liste. 


	
		
__________________________________ 
Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005 
http://mail.yahoo.comReply to: