[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kullanıcıların ssh kullanımını engellemessh için /etc/ssh/sshd_config dosyasına AllowUsers veya AllowGroups
komutlarından birini ekleyebilirsiniz. Örnek:

AllowUsers user1 user2 user3@host1
AllowGroups sshenabled

Birinci örnekte user1 ve user2 kullanıcıları her yerden, user3
kullanıcısı ise sadece host1 makinasından bağlanabiliyor.

İkinci örnekte ise sshenabled grubuna dahil olan kullanıcıların sisteme
ssh ile bağlanmasına izin veriliyor. Daha detaylı bilgi için bkz: man
sshd_config

Eğer amacınız genel olarak kullanıcıların bir shell sahibi olmamasıysa
bunu da /etc/passwd dosyasında kullanıcının shell2i olarak /bin/false
göstererek yapabilirsiniz.

Thus saith kommix :
> slm
> server üzerindeki root yetkisine sahip kullanıcılar haricindekilerin sadece ssh , telnet gibi hizmetleri kullanmasını nasıl engelleyebilirim?
> teşekkürler
-- 
Sevgi Saygı GNU/Linux
########################################################################
Slurm, n.:
	The slime that accumulates on the underside of a soap bar when
	it sits in the dish too long.
		-- Rich Hall, "Sniglets"
########################################################################
Tonguç Yumruk

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: