[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: testing depolarındaki mevcut durumPrş, 2005-10-20 tarihinde 00:55 +0300 saatinde, Azer Demir yazdı:
> selamlar,
> 
> amd64 testing kullanıyorum, bilmiyorum tüm mimariler için testing
> depolarında durum böyle mi ama sistemimi upgrade ettiğimde birçok
> paket
> upgrade edilirken birçoğu da edilmiyor. şu andaki durum:
> 
> 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 142 not upgraded.

Aslında bunun asıl nedeni bazı paketlerin yeni sürümlerinin gerektirdiği
paketlerin değişmesi, yeni kütüphanelere ihtiyaç duyması ya da paket
deposundaki bazı önemli ve karmaşık paket gruplarının sürümleri
değiştiğinde oluyor (gcc ve X gibi). Haliyle yeni paketleri gerektiren
yükseltme işlemleri doğrudan yapılmaz. 

dist-upgrade yapmayı denedin mi?


> bu belki çok problem olarak görülmeyebilir ama asıl önemli olan bir
> paket kurmak istediğimde karşılaştığım durum(tabii her paket için
> böyle
> bir durum söz konusu olmaz):
> 
-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: