[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: güvenlikmrb.

Bence bu cümle linux sitelerinde boykot edilmeli hatta vakti zamanı olupda ilgilenebilecek biri varsa bundan dolayı dava açılmalıdır.

"Güvenlik açısından, işletim sistemi açık kaynak kodlu olmamalıdır"----- Original Message ----- From: "Murat Koç" <muratkoc@kivi.com.tr>
To: <debian-user-turkish@lists.debian.org>
Cc: "Dr. Zeki Çatav" <catav@isbank.net.tr>
Sent: Wednesday, October 19, 2005 11:24 AM
Subject: Re: güvenlikMerhaba,

Merhaba,

Çalıştığım hastanede Hastane Otomasyon Sistemi için donanım
şartnamesinde aşağıdaki paragraf yer alıyor.

"İşletim sisteminin güvenliğinin sağlanabilmesi için işletim sistemi
içine gömülü olarak güvenlik duvarı, gelişmiş erişim kontrol listeleri
vb. sistemlerin olması istenmektedir. Sistemin kurum içinden gelebilecek
hangi tehditlerden ne şekilde korunabileceğini belirtiniz. Güvenlik
açısından, işletim sistemi açık kaynak kodlu olmamalıdır."

Kritik bir görevi 7/24 yürütecek sunucu için işletim sisteminin açık
kaynak kodlu olması bir güvenlik açığı mıdır?

Aslında çok ağır laflar edilebilecek iken tek söyleyebileceğim bu onların
salkalığı. EAL4+ gibi bir sertifikaya sahip bir SLES,RHEL var iken bunları
yazmak kasıtlılıktan başka hiçbirşey içermez.

Debian kuramazsınız o ayrı.


--
Murat Koç
Kivi Bilişim Teknolojileri


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Reply to: