[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ubuntu turkce karakterler yazmiyorCts, 2005-10-15 tarihinde 13:08 +0300 saatinde, mehmet turkoglu yazdı:
> Ubuntu 5.10 kurdum yalniz turkce karakterler yazmiyor bunu nasil
> halledebilirim? "at" simgesi de calismiyor

X'de mi yoksa konsolda mı böyle oluyor? Breezy'nin betalarından birisini
kurduktan sonra xorg.conf'da klavye ile ilgili ayarların hatalı olduğunu
fark ettim, tam olarak neresi hatalıydı hatırlamıyorum ama klavye
yapılandırması aşağıdaki gibi olmalı;


Section "InputDevice"
    Identifier   "Generic Keyboard"
    Driver     "kbd"
    Option     "CoreKeyboard"
    Option     "XkbRules"   "xorg"
    Option     "XkbModel"   "pc105"
    Option     "XkbLayout"   "tr"
    Option     "XkbOptions"  "shift:caps"
EndSection


İyi günler.

-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' : Born to use Debian.
`. `'  GPG KeyID: 3DD6DF91
 `-  Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: