[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SYN attackPaz, 2005-10-02 tarihinde 12:56 +0300 saatinde, Leoman® yazdı:
> Selamlar,

Merhaba,


> Herkesin sık sık yaşamış olduğu bir problemdir kesinlikle.
> SYN attack gelir, flood gelir makineyi kaosa sokar gider.
> Debian da standart network ayarlarında direk olarak rp_filter ile  geliyor.
> Hatta networking i restart ederken
> Setting up IP spoofing protection: rp_filter.
> Mesajı gözükür. Fakat konu hakkında standart kurulumdan sonra herhangi bir
> ayar yapmak gerekir mi? Yani ne yapsak şu anda SYN attacklara karşı
> dayanıksızız. Bunu için üretebileceğimiz çözümler nelerdir. En güzel nasıl
> bir çözüm üretilebilir.

/etc/network/options dosyasını düzenlemeniz gerekiyor,, tabii birde
networking hizmetini yeniden başlatmalısınız.

> 
> 
> Levent YALÇIN
> System Adm. & Software Developer
> www.leoman.gen.tr
>  
> 
> 
-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: