[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Totem ve xmms hiç bir codec i açmıyor...Paz, 2005-10-02 tarihinde 15:12 +0300 saatinde, Serdar Karacay yazdı:
>  Merhaba Debian'cılar

Merhaba,

> Totemde hiç video izlemiyorum.Totemin sayfasından bütün codecleri
> indirdim http://www1.mplayerhq.hu/homepage/design7/codecs.html ,12.7
> mb büyüklügünde.Totem Film Oynatıcı'yı açtım. Düzenle->Tercihler->"Add
> Proprietary Plugins..." yolunu izledim. İndirdiğim sıkıştırılmış
> dosyaları açarak içeriğini açılan pencere içine kopyaladım. 
> Dedigim gibi ama gene çalmıyor çalarken şu hatayı veriyor. 
> 1.There were no decoders found to handle the stream in file
> "file:///media/C%3A/mp4/Tangos.wma.wmv", you might need to install the
> corresponding plugins. 
> 2.There were no decoders found to handle the stream in file
> "file:///home/serdar/Desktop/Tanitim.zip_FILES/Tan%ECt%ECm.avi", you
> might need to install the corresponding plugins. 

ftp://ftp.nerim.net/debian-marillat/index.html

bu sayfanın sonunda apt arşivlerinin adresleri var, koyu olan
satırlardan birisini /etc/apt/sources.list dosyasına ekle ve "apt-get
update" den sonra w32codecs paketini kur.


> XMMS'DEKI sorun aynı degil mp3 formatında bir doysa çalınca donuyor ve
> kapanmak nedir bilinmiyor... 
> Hiç modülü çalışmıyor...

http://lists.debian.org/debian-user-turkish/2005/09/msg00130.html> Teşekkürler.
> Serdar KARAÇAY
-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: