[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Amd Turion 64 için Debian DVDCts, 2005-08-27 tarihinde 15:35 +0300 saatinde, Gönül Kuruçalı yazdı:
> selamlar...

Merhaba,

> www.debian.org dan Amd turion64 icin Debian versionu
> bulamadım.. Daha doğrusu neyi indireceğim konusunda
> kararsız kaldım... Bu mimari icin indirebileceğim
> DVD iso su var mı?

Bu işlemci AMD64 mimarisinde

> Saygılar
> 
> 
> Gönül Kuruçalı

-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: