[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re : Laptop kurulumu!Cts, 2005-08-20 tarihinde 20:09 +0300 saatinde, Selim
YASAR yazdý:
> merhabalar;
> 
> bugün laptop ýma debianý kurmak istedim fakat
baþaramadým...
> 
> sorun : netinstall cd ini boot edipte kuruluma
baþladýktan sonra 'linux 
> floppy' için 'floppy' modülü yükleniyor diyor ve
burada týkanýyor...bu 
> hatayý 2.6 çekirdekte aldým...
>
> sonra 2.4 çekirdekle denedigimde burayý geçti ama
birkaç defa degiþik 
> hatalar verdi ve bende vazgeçtim...

Ben de ayný sorunla karþýlaþmýþtým ve BIOS ayarlarýnda
modem ya da irda'dan birini kapatarak sorunu gidermiþtim.

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com Reply to: