[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mysqlls /var/lib/mysql/mysql   yapınca  her nasuıl olmuşsa dizinin boş
olduğunu gördüm.
Sanırım bundan dolayı mysql çalıştırılamıyor. 
Burdaki table ları nasıl oluşturabilirim.
apt-get ile tekrar yüklemeyi denedim değişen bir şey olmadı.
Bu mysql veritabınındaki tabloları oluşturmanın başka bir yolu yok mu?

Reply to: