[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Laptop kurulumu!Cts, 2005-08-20 tarihinde 20:09 +0300 saatinde, Selim YASAR yazdı:
> merhabalar;
> 
> bugün laptop ıma debianı kurmak istedim fakat başaramadım...
> 
> sorun : netinstall cd ini boot edipte kuruluma başladıktan sonra 'linux 
> floppy' için 'floppy' modülü yükleniyor diyor ve burada tıkanıyor...bu 
> hatayı 2.6 çekirdekte aldım...

Tıkanıyor derken donuyor mu yoksa beklemeye mi başlıyor? 3. konsolda
hata mesajı veriyor mu? Bu araca cihazın özellikleri, modeli ve markası
ne?

> sonra 2.4 çekirdekle denedigimde burayı geçti ama birkaç defa degişik 
> hatalar verdi ve bende vazgeçtim...

Burada hata mesajı var mı?

-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: