[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: http ve ftp yapılandırması?Apache 1.3 ayarları /etc/apache/httpd.conf dosyasında tutulur.
Dosyaların sunulduğu dizinin adresi burada tanımlıdır.
Bu dosyada DocumentRoot olarak geçen dizin, apachenin kök dizinidir.
#cat /etc/apache/httpd.conf|grep DocumentRoot 
Komutunun çıktısına bakarak bu dizini bulabilirsin

Reply to: