[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: Re: autofsMerhabalar,

x olarak gnome kullanýyorsanýz,
apt-get install gnome-volume-manager komutu iþinizi
görür, baþka bir þeyle uðraþmanýza gerek yok,		
____________________________________________________
Start your day with Yahoo! - make it your home page 
http://www.yahoo.com/r/hs 
 
--- Begin Message ---
On Wed, 27 Jul 2005 17:29:53 +0300, yaşar tunçez <ytuncez@gmail.com> wrote:

Merhabalar,

CDRom ve usb belleklerimi takınca otomatik mount etmesini sağlamak
üzere www.debian-tr.org/?q=autofs  belgedekileri uyguladım ya da
uygulamaya çalıştım. Ama galiba başaramadım. apt-get install autofs
komutunu çalıştırınca kurulum yapıldı ama
starting automounter:loading autofs4 kernel module, no automount maps defined
şeklinde hata verdi. belgede zaten autofs4 kernel modülüne sahip
olmanız gerekiyor ibaresi vardı. Muhtemelen sorun burda. Ancak ben
bahsettiği modülün sistemimde yüklü olup olmadığını nasıl
anlayabileceğimi ve yüklü değilse nasıl yükleyeceğimi bilemiyorum.
Teşekkürler.

modinfo autofs
veya
modinfo autofs4
komutları ile modül bilgilerine ulaşabilir
modprobe autofs
veya
modprobe autofs4
komutları ile de modülleri yükleyebilirsiniz.


saygılar
--
Osman Yüksel
http://blog.sonsuzdongu.com


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


--- End Message ---

Reply to: