[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: source.list



Selamlar,

Asagida benim source.list dosyam var. 

Kolay gelsin

Burcin

---------------------------------------------------------

# deb file:///cdrom/ sarge main

deb ftp://debian.lcs.mit.edu/debian/ stable main non-free contrib
deb-src ftp://debian.lcs.mit.edu/debian/ stable main non-free contrib

# Unstable repositories
# deb ftp://debian.lcs.mit.edu/debian/ unstable main non-free contrib
# deb-src ftp://debian.lcs.mit.edu/debian/ unstable main non-free
contrib
# deb ftp://debian.lcs.mit.edu/debian/ experimental main non-free
contrib

# Mono packages
# deb http://debian.meebey.net/pkg-mono/ ./

deb http://security.debian.org/ stable/updates main

# Enlightenment
deb http://www.soulmachine.net/debian/ unstable/
deb-src http://www.soulmachine.net/debian/ unstable/


# Marillat packages
# deb ftp://ftp.nerim.net/debian-marillat/ stable main


On Tue, 2005-07-19 at 20:07 +0300, Metin Tınay wrote:
> slm,
> netten debian kurdum. fakat sanırım apt depolarını seçerken yanlışlık
> yaptım. şu anda KDE 3.3.2 kurulu. Synaptic ile baktığımda da daha
> yüksek sürüm gözükmüyor.
> 
> örnek source.list dosyası gönderebilir misiniz?
> 
> 

-------------------------------------------------------------------------------- And do you think (fop that I am) that I could be the Scarlet Pumpernickel? --------------------------------------------------------------------------------

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: