[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Expect script yardım...Selamlar;       

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

#!/bin/bash

# \

exec expect -f "$0" ${1+"$@"}

exp_version -exit 5.0


for {set i 0} {$i < 2} {incr i} {


catch {exec cat /home/www/telnetrouter | sed -n -e '$i'p} e


spawn telnet $e

expect "ogin:"

send "manager\r"

expect "assword:"

send "friend\r"

send "? [lindex $argv 0]\r"

send "lo [lindex $argv 2]\r"

interact

}

exit

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Yukarıdaki script ile /home/www/telnetrouter dosyasındaki ip adreslerinde bulunan router'lara telnet ile ulaşıp, kullanıcı adı ve passw lerini değiştirmek istiyorum. Ancak kırmızı ile işaretlediğim "i" değişkenini sed içerisinde bir türlü doğru şekilde yazamadım. i yerine 1,2,3... değerlerini verdiğimde script çalışıyor.


"i" değişkenini ne şekilde yazacağım belirten veya farklı bir yöntem öneren olursa sevinirim.Saygılar.Ertuğrul ERZIN


19 Temmuz 2005 Salı


Reply to: