[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ssh'da şifresiz giriş ile ilgiliSelamlar

Azer Demir wrote:


>>
>> skinner@mainquartet:~$ ls -al|grep .ssh
>> drw-------  2 skinner skinner 4096 2005-09-13 14:36 .ssh
>> skinner@mainquartet:~$ cd .ssh
>> -bash: cd: .ssh: Eri�im engellendi
>>
>> bu dosyan�n izini dosyan�n sahibi taraf�ndan okunabilir ve yaz�labilir
>> oldu�una g�re, eri�imin engellenmesi mant�ks�z de�il mi? bilmedi�im
>> bir�ey mi var? ama root olarak girilebiliyor.
>  
>

dizinleri icin calistirilabilirme olayi dosylardan biraz daha farkli,
bir dizine calistirilabilir hakki vermeniz dizinin icine girebilmenizi
saglar.


iyi calismalar
goktan
Reply to: