[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gnome 2.10 ve klavye sorunlariSal, 2005-07-12 tarihinde 16:49 +0300 saatinde, Yilmaz Bilgili yazdı:
> Söylediginizi yapmistim, ise yaramiyor.
> Komutlarin ciktilari da sole:
> 
> debbook:/home/yilmaz# xprop -root | grep XKB
> _XKB_RULES_NAMES_BACKUP(STRING) = "xfree86", "pc104", "tr", "tr", ""
> _XKB_RULES_NAMES(STRING) = "xfree86", "pc104", "tr", "tr", ""


/etc/X11/xorg.conf dosyanızı değiştirmeniz gerekiyor, metin düzenleyici
ile açtığınızda 


Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard0"

ile başlayan bölümde "XkbRules xfree86" gibi bir bölüm olacak,
"xfree86"yı "xorg" olarak değiştirin ve x sunucusunu yeniden başlatın.


> Tesekkurler.
İyi günler.

-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' : Born to use Debian.
`. `'  GPG KeyID: 3DD6DF91
 `-  Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: