[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gnome 2.10 ve klavye sorunlariSal, 2005-07-12 tarihinde 15:38 +0300 saatinde, Yilmaz Bilgili yazdı:

> 
> Eğer bu durumu bir hata olarak bildirirseniz, lütfen bunları ekleyin:
> - <b>xprop -root | grep XKB</b> sonucu
> - <b>gconftool-2 -R /desktop/gnome/peripherals/keyboard/kbd</b> sonucu

komutların çıktılarını gönderebilir misiniz? Bu arada konsolda
"dpkg-reconfigure console-data" komutuyla klavyenizi tekrar seçin belki
klavye yapılandırması ile ilgili bir sorun çıkmış olabilir.


İyi günler.


-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: