[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Samba Türkçe Karakter ProblemiEğer amaç 2 GNU/Linux makina arasında dosya yedeklemesi yapmaksa rsync
çok daha şık bir çözüm olacaktır. Tabii genel amaçlı dosya paylaşımı
için NFS daha uygun.

Thus saith Alper KANAT :
> Merhaba,
> 
> 2 Debian kurulu makineyi samba ile birbirine bağladım ve her ikisinin de
> tüm diski ext3 ile formatlı... Makinelerden birinin içerisindeki
> dosyaları diğerine yedeklemek istiyorum ama içerisinde Türkçe
> karakterler olan dosya isimleri Samba ile bir türlü yollanamıyor.. Bu
> konuda ne yapabilirim acaba ? Teşekkürler..
> 
> 

> begin:vcard
> fn:Alper KANAT
> n:KANAT;Alper
> adr;quoted-printable:;;;Istanbul;;;T=C3=BCrkiye
> email;internet:tunix@raptiye.org
> x-mozilla-html:FALSE
> url:http://raptiye.org
> version:2.1
> end:vcard
> 


-- 
Sevgi Saygı GNU/Linux
########################################################################
Those who don't understand Linux are doomed to reinvent it, poorly.
	-- unidentified source
########################################################################
Tonguç Yumruk

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: