[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Xorg, '@', '~' karakterleri sorunu.xlibs yuklemen gerekli

On 7/9/05, "S.Serdar Yüksel" <ssyuksel@comu.edu.tr> wrote:
Selam,

xfree den xorg a gectikten sonra basima gelen suruyle sorunlardan bir
tanesini hala cozemedim:

"alt-gr+q" ile cikmasi gereken '@'  ve "alt-gr+ü" ile cikmasi gereken
'~' karakterleri cikmiyor.

Diger karakterlerde hic bir sorun yok, neden olur bu sizce?

Iyi calismalar.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: