[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: syscp ile ilgilidaha kurmadım ama güzel birşeye benziyor.teşekkürler.mail vew ftp accountları mysql de tutuluyordur herhalde.peki aynı apache üzerinden mi çalışıyor bu?

Serdar Cihaner wrote:

� wrote:

�zellikle debian i�in geli�tirilen syscp ad�nda bir kontrol panel var.eminim kullanan vard�r.plesk cpanel vs ye tercih ederim kesinlikle.ancak bir eksisi var gibi geliyor.bu paneli ba�ka bir apache de hatta ba�ka bir mysql ile �al��t�rmak m�mk�n olabilir mi?bu sorunun cevab�n� aramak i�in syscp forumlar�na bakt�m ama b�t�n debianc� almanlar sanki bu foruma toplanm�� gibi g�z�k�yor.belli ki ingilizce de sevmiyorlar pek:)

Eger ciddi bir panel ariyorsan vhcs derim bem
http://www.vhcs.net
debian paketleride mevcut. Zaten Debian pack. tree ye girmesi icinde bayagi talep var ...
su an V.2.4 deler ama V3 den itibaren cok ciddi degisiklikler olacak.


--
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
| Serdar Cihaner		|
| Ankara Universitesi		|
| Bilgi Islem Daire Baskanligi	|
| Sistem ve Network Grubu	|
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
--
-- To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org--

Özgür Uncuoğlu
Reply to: