[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xorg sonrası hatalarPzt, 2005-07-04 tarihinde 11:58 +0300 saatinde, Serdar Aytekin yazdı:

> Ilave not olarak, Sarge uzerinde Xorg kullanmak isteyenler asagidaki depoyu
> kullanabilirler.
> 
> 	deb http://people.debian.org/~nobse/xorg-x11/ sarge main

David Nusinow'un paketlerini kullanak daha iyi olur bence, ftp-master
taşınmamışolsaydı bu paketler experimental arşivinde olacaktı

deb http://people.debian.org/~dnusinow/xorg ./

ayrıntılar için web günlüğünü gözden geçirin : 

http://www.livejournal.com/users/gravityboy/


> Bir miktar daha ayrinti icin, http://www.inittab.de/blog adresinden 
> Norbert Tretkowski'nin web gunlugune goz atabilirsiniz.

İyi günler.

-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: