[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: 17 - 15 inc Monitor ayariCts, 2005-07-02 tarihinde 14:22 +0300 saatinde, Serbulent UNSAL yazdı: 
    Merhaba,
    
    Peki ikisi arasındaki aralık ne olmalı yani 
    
    HorizSync için 70 - 30 = 40 olarak mı korumalıyım Aralık boyutunu ? Tabi 
    aynısı VertRefresh içinde geçerli. 

bence hiç uğraşmayın "dpkg-reconfigure xserver-xfree86" komutuyla
gireceğiniz yapılandırma seçeneklerinde monitörle ilgili bölüme kadar
gelin ve kullanacağınız çözünürlükleri seçtikten sonra monitör tazeleme
değerlerini nasıl belirleyeceğiniz ile ilgili soruda "medium" seçeneğini
seçin.

15" monitörler genellikle 1024x768 çözünürlükte 60Hz çalışır ama
isteseniz 1024x768 e 70Hz yada 75Hz deneyebilirsiniz, yine görüntü
alamazsanız 60Hz'i seçin çalışacaktır :)


-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' : Born to use Debian.
`. `'  GPG KeyID: 3DD6DF91
 `-  Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: