[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dijital fotoğraf makinesi ve usbEğer kameranız USB Mass Storage olarak bağlanıyora herhangi bir usbdisk
gibi mount ederek kullanablirsiniz. Eğer UMS değil de PTP (Picture
Transfer Protocol) kullanıyorsa gthumb adlı programdan File/Import
Photos komutu yardımıyla fotoğraflarınızı bilgisayarınıza
aktarabilirsiniz.

Wed, May 18, 2005 at 04:56:08AM +0300 Tarihinde koray Demişki :
> Bir kaç yerden debian ve usb hakkında yazılar okudum ancak bir sonuca 
> varamadım.
> Canon Powershot A75 dijital fotoğraf makinemi sarge'a nasıl 
> tanıtabilirim.
> Okuduğum yazılardan pek bir şey anlamadım, bu iş gerçekten bu kadar 
> zahmetli ve karışık mı? Otomatik tanımasını sağlayacak bir paket 
> yok mu?
> 
> iyi çalışmalar,
> koray
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
> listmaster@lists.debian..org

-- 
Sevgi Saygı GNU/Linux
########################################################################
BOFH excuse #334:
  
50% of the manual is in .pdf readme files
########################################################################
Tonguç Yumruk

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: