[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wine kurulumMerhaba,
Aşağıdaki adreste yardımcı bilgiler bulabilirsiniz
http://www.winehq.com/site/documentation----- Original Message ----- 
From: "Selim YAŞAR" <celoxant@gmail.com>
To: "debian-user-turkish" <debian-user-turkish@lists.debian.org>
Sent: Monday, May 09, 2005 2:28 PM
Subject: wine kurulum


> merhaba dün akşam wine kurmak istedim ama başarılı olamadım..bu konu
> hakkında bir yazı ya da sizlerin söyleyebileceginiz bir şeyker varsa çok
> sevinirim.
>
>
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
>Reply to: