[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: evo'da port seçimi?On Thu, 2005-02-17 at 22:33 +0200, Zeki Çatav wrote:
> Merhaba,

Merhaba,

> Evolution 2.0.3 kullanıyorum. Gmail hesabını ayarlarken SSL nedeniyle
> öntanımlı dışında pop ve smtp portları belirtmek gerekiyor. Evo'da
> bunu yapabileceğim bir seçenek göremedim. Benim göremediğim bir
> seçenek var mı? Evo'da bu seçimi yapabilmek mümkün mü?

Receiving Options içerisinde Connection Security için "Always" seçmeniz
yeterli, öntanımlı POP3/SSL portu ile sorunsuz çalışacaktır.

Ayrıca ipucu olarak, sunucu adını belirttiğiniz kısımda:

	pop.sunucu.com:1234
	imap.sunucu.com:1234

gibi port tanımlaması da yapabilirsiniz.

-HTH
-- 
.O.
..O  Enver ALTIN          |  http://skyblue.gen.tr/
OOO  Software developer @ Parkyeri | http://www.parkyeri.com/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: