[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kpfOn Fri, 11 Feb 2005, Serbulent UNSAL wrote:

Bilgisyarımda kpf kurulu gözüküyor ancak:

usta:/home/usta# kpf
bash: kpf: command not found

kpf yi nasıl çalıştırabilirim. Yardımlar için şimdiden teşekkürler.

KDE panelinden (kicker) applet olarak seçmeniz gerek. (Ya da konqueror içinden de başlatabiliyormuşsunuz.)
Reply to: