[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

apt-pinningMerhaba

debian-tr.org daki dökümanı takip ederek apt-pinnig yaptım.
Dökümandan farklı olarak ana depomu (sarge kurulu zaten) testing olarak
belirttim. apt-get update işlemim sorunsuz tamamlandı. Ancak herhangi
bir paketi kurmaya çalıştığımda şu mesajı alıyorum. Ne yapabilirim ?

xxx:/home/usta# apt-get install hdparm
Reading Package Lists... Done
E: Invalid record in the preferences file, no Package header
xxx:/home/usta# apt-get install hdparm/unstable
Reading Package Lists... Done
E: Invalid record in the preferences file, no Package header

diğer dosyalarımın içerikleri şöyle:

xx:/home/usta# cat /etc/apt/apt.conf
APT::Default-Release "testing";
APT::Cache-Limit "134217728";


xxx:/home/usta# cat /etc/apt/preferences
 Package: *
 Pin: release o=Debian,a=stable
 Pin-Priority: 250

 Package: *
 Pin: release o=Debian,a=testing
 Pin-Priority: 1000

 Package: *
 Pin: release o=Debian,a=unstable
 Pin-Priority: 750

 Package: *
 Pin: release o=Debian,a=experimental
 Pin-Priority: 250

xxx:/home/usta# cat /etc/apt/sources.list
#Stable Depolar

deb http://ftp.tr.debian.org/debian stable main contrib non-free
deb http://ftp.tr.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib
non-free

deb-src http://ftp.tr.debian.org/debian stable main contrib non-free
deb-src http://ftp.tr.debian.org/debian-non-US stable/non-US main
contrib non-free

deb http://ftp.tr.debian.org/debian-security stable/updates main contrib
non-free


#Testing Depolar

deb http://ftp.tr.debian.org/debian testing main contrib non-free
deb http://ftp.tr.debian.org/debian-non-US testing/non-US main contrib
non-free

deb-src http://ftp.tr.debian.org/debian testing main contrib non-free
deb-src http://ftp.tr.debian.org/debian-non-US testing/non-US main
contrib non-free

deb http://ftp.tr.debian.org/debian-security testing/updates main
contrib non-free

#Unstable Depolar

deb http://ftp.tr.debian.org/debian unstable main contrib non-free
deb http://ftp.tr.debian.org/debian-non-US unstable/non-US main contrib
non-free

deb-src http://ftp.tr.debian.org/debian unstable main contrib non-free
deb-src http://ftp.tr.debian.org/debian-non-US unstable/non-US main
contrib non-free

#Experimental Depolar

deb http://ftp.tr.debian.org/debian experimental main contrib non-free
deb-src http://ftp.tr.debian.org/debian/ experimental main contrib
non-free
Reply to: